0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Brukerundersøkelse nasjonal forskningsinfrastruktur Norwegian Marine Data Centre

Forskningsinfrastrukturen NMDC har mottatt finansiering fra Forskningsrådet i perioden 2012-2017. Infrastrukturen er i driftsfase fra 2017-2022. Forskningsrådet har bestilt en brukerundersøkelse i forbindelse med evalueringsprosessen av " Nasjonal satsning for forskningsinfrastruktur"

Fokus i brukerundersøkelsen er brukertilfredshet og hvilken betydning NMDC som forskningsinfrastruktur har for brukeren.

Det er 22 spørsmål i undersøkelsen.
Denne undersøkelsen besvares anonymt.

Lagring av din besvarelse i undersøkelsen vil ikke inneholde informasjon om deg, med mindre et spørsmål i undersøkelsen spesielt har spurt deg om noe slikt.

Hvis du brukte en nøkkel for å besvare undersøkelsen skal du være klar over at nøkkelen ikke oppbevares sammen med besvarelsen din. Den blir oppbevart i en egen database uten mulighet for å koble svar og nøkkel. Nøkkelen kan kun brukes til å avgjøre om du har besvart undersøkelsen eller ikke. Dette gjøres for å overholde anonymitet og personvern.